Impressum
Sitemap
Suche
English
Hlavní >> Publikace >> AEROSTAR

letectví+kosmonautika 10/2004


 

 
námy letecký podnik Aerostar S. A. v   Program pre MiG-21/Lancer sa síce na začiatku roku 2003 ukončil, ale tieto stroje naďalej tvoria ťažisko vojenských aktivít v Bacău, keďže prvé z nich boli modernizované už pred siedmimi rokmi a musia znovu prejsť opravami a predpísanými prácami. V polovici novembra 2003 boli na generálnej oprave tri lietadlá: jedeň exemplár verzie Lancer C a dva stroje verzie Lancer B. Súčasne sa prototypy jednotlivých variantov upravovali na sériový štandard. Okrem generálnych opráv, úprav drakov a systémov lietadiel podnik opravuje a prehliada aj pohonné jednotky. Pre domácich i zahraničných zákazníkov vykonáva opravy a údržbu motorov Tumanski R-11 a R-13, no generálkuje i motory R-25-300 z Egypta. To je zaujímavé, lebo   Egypt nikdy oficiálne neprevádzkoval MiG-ov 21bis poháňané týmito motormi. Na testy motorov vybudovali v Bacău tri stendy, dnes je v prevádzke len najmodernejší, certifikovaný do ťahu motora až 120 kN.

Skúsenosti z
programu Lancer
sa podarilo transferovať aj do zahraničných aktivít podniku spolu so získaním zákazky na generálnu opravu a modernizáciu 12 MiG-ov 21 (4 MiG-21UM a 8 MiG-21bis) chorvátskych vzdušných síl. Posledné z nich bolo zalietané na jeseň 2003.
Po vyradení MiG-ov 29 zo stavu rumunských vzdušných síl sa nepokračuje v ich modernizačnom
  programe Sniper začatom v roku 1999 vo forme spoločného projektu firiem Aerostar, DASA (NSR) a ELBIT (Izrael). Vyradením MiG-ov 29 sa zastavili aj ich opravy a údržba v Bacău začaté až v roku1997. V podniku sú
dnes uložené tri lietadlá MiG-29, z nich jedno už ako prototyp programu Sniper. Generálne opravy a čiastočnú modernizáciu ale absolvujú v Bacău cvičné lietadlá Aero L-39ZA vzdušných síl Bangladéša. Prvé stroje sa už po ukončení prác vrátili k zákazníkovi. Ďalšie sú v stave konečnej montáže, prípadne opráv náterov. Takisto na želanie zákazníka sa firma Aerostar detailnejšie o týchto prácach nevyjadrila. Desať lietadiel L-39ZA zo stavu rumunských vzdušných síl podnik v rokoch 2000 až 2001 upravil a špeciálne vybavil pre amerického zákazníka, firmu Worldwide Warbirds. V apríli 2002 bola s touto firmou podpísaná ďalšia zmluvu na dodávku 5
rumunskom Bacău sa dostal do nášho povedomia hlavne programom úprav MiG-ov 21MF/UM na verziu Lancer A/B. Medzi novembrom 1993 a aprílom 2003 upravil v spolupráci s izraelským leteckým priemyslom 110 strojov na tri rôzne verzie Lancera. Verzia A je optimalizovaná na útoky proti pozemným cieľom, verzia B je dvojmiestny cvičný stroj a verzia C je určená na vzdušný boj. Ukončením tohto programu došlo k istému útlmu v podniku, ale to neznamenalo, že by nemal zabezpečenú prácu. A pri našej poslednej návšteve podniku na jeseň 2003 sme sa presvedčili, že sa značne rozšírilo produkčné spektrum. Začatý proces rastu sa tým dlhodobo stabilizoval. 

 


 
kusov L-39ZA zo stavu rumunského letectva. Exportovali ich v roku 2003. Úpravy pre Američanov zahrňovali obnovu či výmenu komponentov avioniky, rádia, inštaláciu GPS a ILS. Údaje z nich sa prenášajú na farebný displej, ktorý sa montuje na miesto zameriavača. Lietadlá okrem úpravy palivového systému dostali aj nové transpondery, čo im umožní civilnú prevádzku. Aerostar nad.alej vyrába cvičny Jak-52, a to zásluhou záujmu v USA a v posledných rokoch aj v Európe o lietadlá kategórie warbird. V Rumunsku vyrábaný stroj sa označuje ako Iak-52. Jeho výroba sa v Bacău začala v roku 1976 na základe dohody štátov vtedajšej RVHP a do roku 1991 dala viac ako 1500 kusov. Hlavným odberateľom bol sovietsky DOSAAF. Po rozpade ZSSR sa ako potenciálni odberatelia objavili zahraničn súkromní piloti. Tí však mali iné požiadavky ako DOSSAF a pokus o predaj modernizovaného lietadla vybaveného plochým motorom Lycoming stroskotal. Vytratila sa totiž atraktívna stránka stroja, a to jeho podoba s vojnovými lietadlami, najmä zásluhou hviezdicového motora. Ten nakoniec lietadlu ponechali, upravili palivovú sústavu, zväčšili objem nádrží, namontovali západné prístroje a do trupu umiestnili schránku na batožinu. Napokon sa podarilo predať v rokoch 1992 - 2003 viac ako 300 pôvodných i na verziu lak-52W upravených strojov, prevažne pre súkromných pilotov. Len maďarské vzdušné sily v roku 1994 zakúpili 12 lietadiel a Vietnam v roku 1997 podobný počet. V súčasnosti sa vyrába verzia Iak-52TW, jej prototyp vzlietol v roku 2001. Má nový chvostový podvozok a hoci takéto usporiadanie prináša problémy s
 
pohybom na zemi, priblížil sa vzhľad lietadla ešte viac strojom z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Súčasne sa inštaloval výkonnejší motor a trojlistá vrtuľa. Takto upravený stroj už zaznamenal zvýšený záujem zákazníkov z USA. Dobré skúsenosti podniku Aerostar v oblasti civilrného letectva umožnili aj rozvoj ďalších projektov. Napríklad vývoj ultraľahkého stroja Aerostar 01 Festival, ktorý po prvý raz vzlietol v roku 2001. Podnik sa zapojil i do produkcie ultraľahkého lietadla Wild Thing nemeckého konštruktéra Rainera F. Kurza. Tento "XXL ultralight" patrí svojím vnútorným objemom medzi najväčšie na svete. V roku 1995 vzlietol jeho prvý prototyp WT-01 a v roku 1997 bol certifikovaný. Do mája tohto roku bolo vyrobených a zákazníkom dodaných 98 kusov. Závod v Bacău vyrába draky z duralových profilov a plechov dodaných z Nemecka, spájaných nitmi z USA. Výroba prebieha v sériách po 12 kusov. Draky sa potom v Nemecku vybavujú motormi, prístrojmi a ostatným zariadením. Spomenúť treba aj projekt sériovej stavby lietadiel Fw 190A. Aerostar pre nemenovaného zahraničného zákazníka vyrába trupové škrupiny podľa pôvodnej stavebnej dokumentácie. Lietadlá budú vybavené ruským dvojhviezdicovým motorom AŠ-82FN a schopné plnej akrobacie. Na jeseň roku 2003 boli v Bacău pripravené prvé dve trupové škrupiny na transport. Podnik sa aktívne zapája aj do výroby systémov avioniky a obrannej techniky. Spolu s firmou Thomson CSF (Francúzsko) v rámci programu IRIS vyrába komponenty pre NATO kompatibilný systém identifikácie všetkých častí ozbrojených síl. Prístroje sa používajú v celom rade zahraničných výrobkov, napr. aj v britských námorných prieskumných lietadlách Nimrod. Spolu s Israel Military Industries (Izrael) vznikol raketomet LAROM. Do výrobného programu patrí aj ďalší raketomet na podvozku vozidla ARO a 155 mm húfnica na podvozku nákladného vozidla. Skúsenosti z opráv leteckých motorov sa využívajú pri výrobe zariadení na dekontamináciu a hasenie požiarov. Tak je na báze motora R-11 z typu MiG-21 vyvíjaný hasiaci systém pre rumunskú petrolejársku spoločnosť PETROM. V Bacău sa vyrábajú aj také výrobky ako tlakové nádoby či komponenty pre mobilné komunikačné systémy. S viac ako 40-percentným podielom je však letecká výroba a údržba nosným pilierom podniku Aerostar. Ťažiskom rozvoja je vybudovanie opravárenských a výrobných kapacít pre oblasť civilnej leteckej dopravy. Od novembra 2001 je Aerostar certifikovaný podľa JAR-145 pre opravy a údržbu lietadiel BAe ATP a SAAB 340. Zákazníkmi sú rumunské i zahraničné letecké spoločnosti. Perspektívne sa uvažuje o rozšírení kapacity na stroje Boeing 737. V rámci joint venture projektu, uzavretého prednedávnom s holandskou firmou Stork Fokker, bude Aerostar jej subdodávateľom, a tak sa zapojí do aktivít pri výrobe lietadiel Airbus, Boeing a ďalších. Hospodárske výsledky podniku Aerostar, ktorý v roku 2000 dosahoval 7,5-percentný zisk a v roku 2002 už viac ako 10-percentný tak možno naďalej posudzovať veľmi pozitívne. Kdoteraz opraveným a udržovaným 3300 lietadlám a 5500 motorom určite pribudnú ďalšie.

50 rokov Aerostaru
Koniec štyridsiatych rokov minulého storočia znamenal prechod od piestových motorov k prúdovej leteckej technike. Tento trend sa prejavil začiatkom päťdesiatych rokov aj v Rumunsku. V roku 1951 sa objavili prvé cvičné i bojové 

 


 

 
systémov Lancer, tak sa modernizáciou Pumy vyvinul viacúčelový IAR 330L SOCAT. Rumunské ozbrojené sily dostali spolu 24 nových strojov. Podnik v Brašove okrem údržby vrtuľníkov vyrába aj vetrone a motorizované klzáky. Svetovo známy je typ IS-28, ktorý slávi aj exportné úspechy. Rovnako už pred druhou svetovou vojnou vznikol na letisku Bukurešť-Baneasu závod známy dnes pod označením Romaero. Pod názvom ROMBAC 1-11 licenčne vyrábal dopravné lietadlá BAC One-Eleven. Dnes v rámci subdodávok vyrába draky ľahkých dopravných lietadiel typu Islander. Produkcia už prekročila 500 kusov. Podnik vyrába aj dielce a súčiastky pre známe firmy British Aerospace (BAe), Canadair, Boeing a ďalšie podniky a vykonáva údržbu lietadiel Boeing a dopravných strojov sovietskej produkcie. Tretí podnik, IAC v Craiove, je najmladší. Postavili ho špeciálne na výrobu juhoslovansko-rumunskej konštrukcie IAR 93/J-22 Orao. Od polovice sedemdesiatych rokov pracoval aj na konštrukcii stroja IAR 99, ktorý mal nahradiť československé L-39. Napokon sa však vyrobilo len 18 lietadiel tohto typu. V deväťdesiatych rokoch sa stroj upravil a modernizoval na verziu IAR 99 SOIM. Do jej avioniky boli zapracované časti systémov lietadiel Lancer. V roku 2000 objednali rumunské vzdušné sily 24 lietadiel tohto typu, prvé dostali v roku 2002. Z uvedených faktov možno konštatovať, že rumunskému leteckému priemyslu sa na rozdiel od mnohých iných štátov a podnikov bývalého socialistického tábora podarilo relatívne bezproblémovo preplávať do nových časov.

HOLGER MÜLLER
Preklad, úprava a doplnky:
Michal J. Stolár

prúdové Jaky 17 a 23, ktoré potom doplnili a nahradili MiGy 15. Na ich údržbu sa v roku 1949 začal budovať v Bacău letecký opravárenský závod. Podnik Aerostar bol oficiálne založený k 1.1.1953 ešte pod názvom Uzina de Reparatii Avioane ako štátny podnik, ktorý sa mal zaoberať hlavne opravou a údržbou vojenských prúdových lietadiel. Svoju činnosť začal údržbou typov Jak-17UTI a Jak-23 a ich motormi RD-500. Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov sa hlavným ťažiskom stala údržba stíhacich lietadiel typov MiG-15, S-102, MiG-15bis, MiG-15UTI, MiG-17F a MiG-17PF, ako aj bombardérov Il-28, Il-28R a cvičných Il-28U a ich motorov radu VK-1 a VK-1F. Od roku 1963 sa začala aj údržba nadzvukových stíhacich lietadei MiG-19P, MiG-19PM a motorov RD-9B. V šesťdesiatych rokoch pribudli rôzne verzie dvojmachových MiG-ov 21. Postupne sa vystriedali stroje MiG-21F-13, MiG-21PF (RFM), MiG-21PFM (RFMM), lietadla MiG-21R (C), MiG-21M a verzie MiG-21MF i dvojmiestne stroje MiG-21U/US aj MiG-21UM. Spolu s "Dvadsaťjednotkami" sa robila aj údržba a generálne opravy motorov R-11 a R-13, ale tiež údržba lietadel An-2 a vrtuľníkov Ka-26. V rokoch 1997 - 2002 sa podnik zapojil do údržby MiG-ov 29. Okrem toho od roku 1968 vykonával aj údržbu československých cvičných L-29 a od roku 1983 i lietadiel L-39ZA. V rokoch 1979 - 2001 sa v Bacău robila aj údržba bombardovacích H-5 (v Číne licenčne vyrábaných strojov Il-28). Začiatkom sedemdesiatych rokov podnik (medzitým premenovaný na Intreprindera de Peparat Avioane) postavil prvé dva rumunské prototypy stíhacích bombardérov typu IAR 93/J-22 Orao, na základe spolupráce s Juhosláviou. Súčasne vyrobil aj jednu trupovú škrupinu na lámacie testy. Do roku 1975 vyrobil ešte 5 predných častí trupových škrupín, no sériová výroba lietadiel nabehla už v novom výrobnom závode v Craiove. V Bacău sa naďalej vyrábali časti avioniky, podvozkov a hydrauliky. V osemdesiatych rokoch pribudla veľkosériová výroba motorov M-14 pre stroje Iak-52 a Ka-26, ako aj RU-19A-300 pre stroje An-26 a prevodovky pre vrtuľníky Ka-26. Po zvrhnutí Ceausescuovho režimu a následných zmenách sa podnik zmenil v roku 1991 na akciovú spoločnosť Aerostar S. A. Vtedy zamestnával skoro 8500 osôb. Po tom, čo štát svoj podiel akcií predal, je dnes podnik v súkromných rukách. V roku 2003 zamestnával okolo 2000 zamestnancov.

Rumunský letecký priemysel dnes
Už v tridsiatych rokoch minuleho storočia vzniklo
v Rumunsku niekoľko podnikov , v s leteckou vyrobou. Spociatku produkovali iba licenčné stroje, ale postupne ich začali nahrádzať domácimi konštrukciami. Pod knutou diktátora Ceasescua sa doslova vydupal zo zeme relatívne moderný letecký priemyselný komplex, ktorý vtedy slúžil ako prestížny objekt. Obrovské náklady si vyžiadala nielen infraštruktúra leteckého priemyslu, ale aj zakúpenie licencií na výrobu lietadiel a vrtuľníkov v zahraničí. Tak sa ale Rumunsko stalo jedinou výnimkou v tábore socializmu, kde sa vyrábali v licencii "západné" stroje. Okrem leteckého podniku Aerostar dnes fungujú ešte tri významné letecké podniky. Najstarší rumunský letecký podnik je IAR v Brašove. Založili ho dlho pred druhou svetovou vojnou a vyrábal v licencii poľské konštrukcie PZL-11, PZL-23, PZL-24 či nemecké Bf 109G. Súčasne produkoval i relatívne úspešný domáci stíhací a stíhací bombardovací stroj IAR 83. V sedemdesiatych rokoch prevzal licenčnú produkciu vrtuľníkov SA.316B Alouette III a SA.330 Puma. V deväťdesiatych rokoch, podobne ako sa z lietadla MiG-21 stal montážou západných