Impressum
Sitemap
Suche
English
Hlavní >> Publikace >> Pakistan Fiza´ya

letectví+kosmonautika 03/2005

Michal J. Stolár, Holger Müller
Pakistanské vzdušné sily založila 15. augusta 1947 malá časť bývalých príslušníkov Royal Indian Air Force. Tieto sily mali roku 1947 tri operačné perute a niekolko výcvikových a spojovacích jednotiek a len malé množstvo stíhacích bombardovacích strojov Tempest Mk.", dopravných lietadiel C-47 Skytrain, spojovacích Auster Mk. Va cvičných Harvardov a Tiger Mothov. Odvtedy prešli dlhým a intenzívnym vývojom a v súčasnosti patria medzi najlepšie organizované a vycvičené vzdušné sily na svete. Dnes majú vzdušné sily Pakistanu viac ako tridsať operačných a výcvikových perutí. Ich výzbroj tvorí okolo 640 bojových, cvičných a dopravných lietadiel a vrtulníkov. V jednotkách štáty Britmi v novovzniknutý Pakistan ani Indiu, čo sa odzrkadlilo v rade konfliktov. Prvý vypukol v roku 1948 o údolie Kašmíru. Ďalší v septembri 1965. Trval len 23 dní, ale boje, vrátane vzdušných, boli veľmi intenzívne. Pakistanskí piloti zostrelili 65 indických lietadiel a stratili 19 vlastných. O niečo neskôr bojovali aj v arabsko-izraelskej vojne v roku 1967, v radoch egyptských, jordánskych a sýrskych vzdušných síl. Počas bojov dosiahli Pakistanci 10 zostrelov izraelských strojov Mirage, Mystére a Vautour, s jedinou stratou vlastného pilota. Pakistanci sa zúčastnili aj bojovo provinciu Sharoora v roku 1969 na území Saudskej Arábie, ktorú ohrozoval komunistický Južný Jemen. V roku 1971 vypukol ďalší konflikt s Indiou. Pilotom Pakistanských vzdušných síl sa podarilo zostreliť 110 indických lietadiel, pričom stratili Jen 40 vlastných. Pakistan však stratil svoju východnú provinciu, z ktorej sa stal štát Bangladéš. Následnesa pakistanskí piloti aktívne zúčastnili jomkippurskej vojny v roku 1973. Operovali v rámci EAF zo základne Inchas. V bojoch zostrelili jedno izraelské lietadlo Mirage III. V čase sovietskej intervencie v Afganistane v rokoch 1981 až 1988 sa Pakistanci dostali do bojov s afgánskymi a sovietskymi leteckými silami a zaznamenali viac ako 2000 narušení svojho vzdušného priestoru. Pri zásahoch proti narušiteľom pakistanskí piloti zostrelili 8 lietadiel pri strate jediného stroja F-16. Ďalšie operačné lety vykonali v máji 1999 počas tzv. vojny o Kargil, v rokoch 2002 - 2003 pri ďalšej kríze so susednou Indiou alebo v boji proti terorizmu.
slúži spolu niekolko tisíc dobre vycvičených a motivovaných príslušníkov letového a pozemného personálu.
ž krátko po svojom vzniku boli Pakistanské vzdušné sily zapojené do
bojov s hlavným rivalom, Indiou. Rozdelenie Indického miesto kráľovstva na dva samostatné

 


 
Súčasnosť
Pakistanským vzdušným silám velí Air Chief Marshal Kaleem Saadat prostredníctvom veliteľstva vzdušných síl. Asistujú mu zástupca náčelníka štábu a generálny inšpektor letectva. Štáb tvorí päť samostatných oddelení a na ich čele stoja zástupcovia náčelníka štábu. Sú zodpovední za operácie, techniku, personál, administráciu a výcvik. Letecké operácie vzdušných síl sa vykonávajú na celom rade operačných, výcvikových a údržbových základní. Náčelníkovi štábu sú operačne pod radené tri letecké veliteľstvá, a to Sever, Stred a Juh. V roku 2003 mali Pakistanské vzdušné sily 39 932 vojakov, 24 720 civilných zamestnancov, okolo 8000 vycvičených príslušníkov záloh a odlietali viac ako 70 000 letových hodín. Základnou operačnou jednotkou je krídlo umiestnené na leteckej základni. Letecké krídla sú zmiešaného typu, čiže pozostávajú zo stíhacích, podporných, úderných,


na nich umiestnený len základný personál. Sú však schopné operačne zabezpečiť všetky typy bojových lietadiel. Je ich 13 a sú to Sukkur, Shahbaz-Jacobabad, Multan, Farid-Dera Ghazi Khan, Vihari, Risalawala-Faisalabad, Lahore, Nawab Shah, Mirpur Khas, Murid, Pasni, Talbar a Sakurdu. Satelitné základne sú určené len na núdzovú prevádzku. Majú len rudimentárnu infraštruktúru, ktorá v núdzi umožňuje pristátie lietadiel, ich tankovanie a prezbrojenie. Je ich 9 a sú to Rahim Var Khan, Chander, Bhagtanwala, Chuk Jhumra, Ormara, Rajanpur, Sindhri, Gwadar a Kohat. januára 1983 sa realizovala dodávka 28 F-16A a 12 F-16B. Stroje prezbrojili peruť No. 9 a peruť No. 11 OCU v Sarghóde. O niečo neskôr na krátky čas používala lietadlá F-16 aj peruť No. 14 v Kamra. V decembri 1988 Pakistanci zadali ďalšiu objednávku na 11 F-16A/B (OCU) a v septembri 1989 nasledovala objednávka na 60 lietadiel F-16C/D. Prvá časť z objednaných, zaplatených a vyrobených lietadiel však bola zadržaná v Spojených štátoch v roku 1985 obnoveným embargom na dodávky výzbroje do Pakistanu vzhľadom na jeho nukleárny program. V súčasnosti zostalo vo výzbroji oboch perutí ešte 21 lietadiel F-16A a 11 F-16B. Prešli určitým stupňom modernizácie, umožňujúcej lietadlám niesť francúzsky zameriavací systém ATLlS a laserom navádzané bomby. Aby sa zaplnila medzera vzniklá embargom USA na dodávky lietadiel F-16, objednalo velenie Pakistanských vzdušných síl koncom osemdesiatych rokov minulého storočia v Číne stroje F-7M / FT-7M upravené podľa pakistanských požiadaviek na verziu F-7P / FT-7P Skybolt. Prvé boli dodané v roku 1989. Dnes tvoria hlavnú silu protivzdušnej obrany. Úpravy lietadiel zahrnujú spolu 20 špecifických zmien, medzi nimi, napríklad, možnosť nesenia čínskych protilietadlových rakiet PL-5, amerických AIM-9 či francúzskych Matra 550 Magic, nový systém IFF a vystreľovacie sedadlá Martin Baker. Pôvodná objednávka zahrnovala 80 F-7P a 15 FT-7P. V roku 1992výcvikových, dopravných a SAR perutí. Operujú z niekoľkých desiatok základní, ktoré sú schopné poskytnúť potrebnú podporu bojovým jednotkám. Podľa stupňa tejto podpory sa rozlišujú na hlavné operačné základne, predsunuté operačné základne a satelitné podporné základne. Hlavné operačné základne sú aktívne v mierovej prevádzke a sú na nich umiestnené letecké krídla. Majú vybudovanú kompletnú infraštruktúru so sieťou vzletových a pristávacích dráh, spevnených úkrytov pre lietadlá, riadiacou vežou, dielenskými hangármi, skladmi výzbroje a paliva. Sú to Masroor, Chaklala, Samungli-Kvéta, MushafSargodha, Risalpur, Rafiqui-Shorkot, Mianwali, Minhas-Kamra a Pešávar. Predsunuté operačné základne sú plne aktivované len počas vojnových operácií či pri cvičeniach. V mierovej dobe je Lietadlá
Moderné viacúčelové lietadlá Lockheed F-16A/B tvoria najkvalitnejšiu výzbroj Pakistanských vzdušných síl. Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia veliteľstvo vzdušných síl plánovalo zaviesť viac ako 100 lietadiel tohto typu do výzbroje piatich perutí. Prvá objednávka bola zadaná firme Lockheed už v roku 1981, asi dva roky po zrušení embarga na dodávky bojovej techniky. Od 14.


 

Cvičný stroj FT-5 bol zavedený v roku 1975 a postupne bolo do výzbroje zaradených 64 týchto lietadiel. Posledných 23 z nich slúži v peruti No. 1 (FCU) v Mianwali. Americký cvičný stroj T-37B/C Tweet bol zavedený do výzbroje v roku 1962. Spolu bolo dodaných 28 lietadiel T-37B a 39 T-37C. V súčasnosti zostalo 20 T-37B v dvoch výcvikových perutiach leteckej akadémie v Rissalpure. Štyri cvičné lietadlá T-37C tvoria akrobatickú skupinu Sherdils, (v urdštine Levie srdcia). Lietadlá T-37B nahrádzajú v súčasnosti nové K-8. Odpredaj 19 T-37B do Bangladéšu práve prebieha. K-8 Karakorum je dvojmiestne prúdové cvičné lietadlo, ktoré vzniklo v spolupráci s ČĽR. Po prvý raz vzlietla v roku 1991. Pakistan objednal 75 lietadiel tohto typu. Plánovalo sa, že od roku 2000 nahradia vo výcvikovom procese stroje T-37. V roku 1995 bolo dodaných prvých 6 predsériových kusov na skúšobnú prevádzku. Prvý kadeti absolvovali výcvik na nových lietadlách už v roku 1997. Od začiatku tisícročia bolo dodaných ďalších 6 lietadiel a v tomto roku sa majú rozbehnúť plné dodávky zahrnujúce okolo 20 lietadiel ročne. Lietadlá prešli úspešne aj zbraňovými testmi v Minhas a boli uvoľnené na nesenie PLRS pre ochranu vlastných letísk. Na prezbrojenie perute No. 1 v Mianwali bude do roku 2008 dodaných okolo 30 lietadiel, ktoré by mali byť vybavené silnejším motorom a upravenou avionikou. Dvoj- až trojmiestny cvičný a spojovací MFI-17 Mushshak je licenčný produkt SAAB-Scania Suporter vyrábaný v PAC Kamra. Prvé stroje boli zavedené do výcvikového procesu v roku 1974.
nasledovala ďalšia objednávka na 40 strojov. Modernizovaná verzia F-7PG bola do služby zavedená v decembri 2001. Spolu bolo objednaných 50 kusov F-7PG. V súčasnosti tvorí 120 stíhacích strojov F-7P a 45 F-7PG, ako aj 15 dvojmiestnych cvično-bojových lietadiel FT-7P a 6 FT-5PG výzbroj perutí No. 2, No. 14, No. 17, No.18 (OCU), No. 19 (OCU), No. 20, No. 23 a perute CCS. V Pakistane sa od začiatku tisícročia rozbehol intenzívny program modernizácie avioniky týchto lietadiel, spojený s inštaláciou nového talianskeho viacúčelového rádiolokátora Grifo 7. Modernizačné práce sa vykonávajú v komplexe v Kamra. V roku 2004 už bola modernizovaná značná časť lietadiel F-7P a chystá sa úprava strojov F-7PG. Keď Armeé de l'Air vyradila všetky stroje Mirage IIIN najväčším užívateľom týchto lietadiel sa stali Pakistanské vzdušné sily. Spolu bolo do ich výzbroje zaradených viac ako 180 strojov tohto typu. Stíhacie lietadlá Mirage boli do výzbroje zavedené už v roku 1967. Prvá objednávka zahrnovala 18 Mirage IIIEP, 3 Mirage IIIRP a 3 Mirage IIIDP. Neskôr v sedemdesiatych rokoch nasledovali objednávky na 1O Mirage III RP, 28 Mirage 5PA, 4 Mirage 5DPA, 30 Mirage 5PA2/3. V roku 1990 Pakistan získal z 10 Mirage IIIEL. Zabezpečujú úlohy protivzdušnej obrany, úderné a podporné úlohy a prieskum. Opravárenský závod v Kamra do roku 1996 zgenerálkoval a modernizoval 43 Mirage III0, 7 Mirage IIIDO a opravil 3 havarované lietadlá. V júni 1998 boladokončená modernizácia 33 lietadiel Mirage IIIEF v rámci projektu ROSE (Retrofit of Strike Element). Táto modernizácia zahrnovala inštaláciu nového integrovaného navigačného a zbraňového systému, HUD, radarový výškomer, multifunkčné displeje a systém riadenia HOTAS firmy SAGEM. Druhá etapa modernizácie, ROSE 2, zahrnujúca inštaláciu nového viacúčelového radaru Grifo M a FLlR sa v súčasnosti rozbieha. Podobným modernizačným procesom prechádzajú aj lietadlá Mirage 5. Čínsky dvojmotorový stíhací bombardér A-5G Fantan Pakistanské vzdušné sily zaviedli vo februári 1983. Do výzbroje bolo postupne zaradených 52 kusov, ktoré sa používajú pri priamej podpore pozemných vojsk. Bombardér vznikol vývojom z lietadla F-6, ktoré bolo kópiou stroja MiG-19. Modernizačnými úpravami vznikla verzia Q-5III, pre export označená A-5G. V súčasnosti tvoria lietadlá A-5G výzbroj perutí No. 16 a No. 26.

Austrálie 43 použitých Mirage III0 a 7 Mirage IIIOD a z Francúzska 34 Mirage 5EF a 6 Mirage IIIEO. Ďalších 10 strojov Mirage IIIEL zakúpil v Libanone v roku 2002. V súčasnosti tvorí 174 Mirage III / Mirage 5 výzbroj šiestich perutí No. 5, No. 7, No. 8, No. 15, No. 22 (OCU), No. 25 a perute CCS. Vo ich výzbroji je 18 stíhacích Mirage IIIEP, 43 stíhacích bombardovacích Mirage IIIO, 12 prieskumných Mirage IIIRP, 34 stíhacích Mirage 5EF, 58 stíhacích bombardovacích Mirage 5PA, ako aj 8 dvojmiestnych Mirage IIIDP, 7 Mirage IIIOD a 4 Mirage 5DPA. Do služby sa postupne zaraďuje aj

 


 
Zabezpečujú základný letecký výcvik na leteckej Akadémii v Rissalpure a spojovacie úlohy. Spolu bolo vyrobených 275 strojov. Z nich pakistanská armáda prevzala 150 kusov, letectvo 80 a ďalších 25 kusov bolo exportovaných do Iránu, 6 do Ománu a 3 do Sýrie. V súčasnosti je vo výrobe modernizovaná verzia MFI-375 Super Mushshak.
 VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL  RAWALPINDI    
 Dopravné zmiešané letecké krídlo 35.  Chaklala    
 - Dopravná. peruť 6. "Antelopes  C-130 B/e  3/6 
    L-100  1 
 - VIP peruť 12. "Globe Trotters"  Boeing 707-340C  3 
    Falcon 20  1 
    F-27  1 
 - Spojovacia peruť 41.  Y-12II  2 
    Beech Baron  1 
    Super King Air  1 
    Piper Seneca  1 
    Cessna 172  5 
    MFI-17  6 
 - Škola dopravných pilotov  C-130 (požičané)    
 AKADÉMIA VZDUSNÝCH SÍL  RISALPUR    
 - Spojovací roj  MFI-17B  3 
 Letecké krídlo základného výcviku       
 - Školská. peruť 1.  MFI-17B/mFI-395  25 
 - Školská. peruť 2.  MFI-17B/MFI-395  25 
 Letecké krídlo pokračovacieho výcviku       
 - Skúšobná. letka  K-8  12 
 - Výcviková. peruť 1.  T-37B  10 
 - Výcviková. peruť 2.  T-37B  10 
 Škola stíhcích inštruktorov  T-37C  4 
 Veliteľská bojová škola  Mushaf-Sargódha    
 - Výcviková. peruť 1.  Mirage 5PA  25 
 - Výcviková. peruť 2.  F-7P  12 
 VEL. PROTIVZDUŠNEJ OBRANY SEVER  PEŠÁVAR    
 Stíhacie a viacúčelové letecké krídlo 33.  Minhas-Kamra    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Stíhacia peruť 14. "Shaheens"  F-7P/FT-7P  24/1 
 - Stíhacia peruť 15. "Cobra"  Mirage 5EF  17 
 - Úderná. peruť 25.  Mirage 5EF  17 
 Útočné letecké krídlo 36.  Pešávar    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Útočná. peruť 16. "Panthers"  A-5C  20 
 - Útočná. peruť 26. "Black Spiders"  A-5C  20 
 - SAR peruť 81. a vrtuľníková. škola  Alouette III  5 
    Mi-171  2 
 Bojové výcvikové letecké krídlo 37.  Mianwali    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Stíhacia preškoľovacia peruť 1. "Rahbars"  FT-5  23 
 - Op.-preškoľovacia peruť 18. "Sharpshooters"  F-7P/FT-7P  20/5 
 - Operačno-preškoľovacia peruť 19. "Sherdils"  F-7P/FT-7P  20/5 
 - SAR peruť 86.  Alouette III  2 
 VEL. PROTIVZDUŠNEJ OBRANY STRED  SARGÓDHA    
 Stíhacie a prieskumné letecké krídlo 34.  Rafiqui-Shorkot    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Úderná/prieskumná. peruť 5. "Falcons"  Mirage IIIEP/DP  18/2 
    Mirage IIIEL  10 
    Mirage IIIRP  12 
 - Stíhacia peruť 20. "Cheetas Eagles"  F-7P/FT-7P  20/3 
    F-7PG  1 
 - SAR peruť 83.  Alouette III  2 
 Viacúčelové letecké krídlo 38.  Mushaf-Sargódha    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Stíhacia/úderná peruť 9. "Griffins"  F-16A/B  12/2 
 - Stíhacia/úderná apreškoľovacia peruť 11. "Arrows"  F-16A/B  9/9 
 - Peruť EB 24. "Blinders"  Falcon DA-20  2 
 - SAR peruť 82.  Alouette III  2 
 VELITEĽSTVO PROTIVZDUŠNEJ OBRANY JUH  FAISAL-KARCHĚ    
 Stíhacie letecké krídlo 31.  Samungli-Kvéta    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Stíhacia peruť 17. "Tigers"  F-7PG/FT-7PG  22/3 
 - Stíhacia peruť 23. "Talons"  F-7PG/FT-7PG  22/3 
 - SAR peruť 85.  Alouette III  2 
 Stíhacie a úderné letecké krídlo 32.  Masroor-Karachi    
 - Spojovací roj  MFI-17  3 
 - Stíhacia peruť 2. "Minhas"  F-7P/FT-7P  24/1 
 - Stíhacia/úderná peruť 7. "Bandits"  Mirage IIIO  43 
 - Uderná/námorná podporná peruť 8. "Haider"  Mirage 5PA-3/DPA  17/4 
 - Operačno-preškoľovacia peruť 22. "Ghazis"  Mirage 5PA-2  16 
    Mirage IIIDP  6 
    Mirage IIIOD  7 
 - SAR peruť 84.  Alouette III  2 Výcvikové krídlo leteckej akadémie v Risalpure zabezpečujúce primárny výcvik dostalo 10. mája 2001 do výzbroje prvé tri stroje Super Mushshak vybavené silnejším motorom. V súčasnosti ich prevádzkuje už 20. Dopravné letectvo, zhromaždené v peruti No. 6, zabezpečuje prepravné úlohy. Má 9 lietadiel C-130 Hercules. Prvé, verzie C-130B, boli do Pakistanu dodané v roku 1963. V sedemdesiatych rokoch ich doplnila verzia C-130E. Napokon bol zakúpený aj jeden civilný L-100 Hercules. V súčasnosti sa v závode firmy Lockheed v USA modernizuje 6 lietadiel C-130H zakúpených v Austrálii. Dopravný letecký park by sa mal začať dopíňať a obmieňať v budúcom roku. Peruť No. 12 posilnili v roku 1987 dva Boeingy 707 na dopravu VIP. Na rovnaké účely slúžia aj jeden Falcon 20 a jeden Super King Air. Jedno z dvoch lietadiel Fokker F-27 havarovalo 20. februára 2003 v Kohat, pričom zahynul vtedajší veliteľ vzdušných síl Mushaf Ali Mir s manželkou a dvoma tuctami ďalších osôb. Spojovacie úlohy zabezpečuje perut No. 41 s typmi Beechcraft Baron, Piper Seneca, Cessna 172, čínskymi YS-12II a niekoľkými MFI-17 Mushshak. Osobitnú úlohu má peruť No. 24 v Sargódhe. Jej dva stroje Falcon 20DA slúžia na elektronický boj. Pakistanské vzdušné sily majú vo výzbroji aj vrtuľníky. Spolu 15 strojov Alouette III tvorí výzbroj šiestich perutí SAR a preškoľovacieho strediska. V roku 2003 objednali Pakistanské vzdušné sily 4 stroje Mi-171 pre špeciálne jednotky. Prvé dva boli dodané na jar 2004.

 Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra
Leží medzi Islamabadom a Pešávarom. Podlieha priamo ministerstvu obrany. Úzko spolupracuje s NAMC (Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation) v ČĽR. V posledných rokoch sa stal výsledkom tejto spolupráce prúdový cvičný letún K-8 Karakorum. V súčasnosti komplex spolupracuje na vývoji nového ľahkého viacúčelového bojového stroja JF-17 (Joint Fighter - spoločná stíhačka či FC-1 alebo Super 7), ktorý po prvý raz vzlietol 4. septembra 2003. Tento stroj sa má stať hlavným bojovým lietadlom pakistanského letectva v budúcich desaťročiach. V komplexe v Kamra sa nachádza letecký opravárenský závod pre lietadlá Mirage, otvorený v roku 1978. Vykonáva kompletné generálne opravy drakov lietadiel radu Mirage III/mirage 5, motorov Atar 9C, ako aj všetkých ich systémov.
V roku 1988 došlo k ďalšiemu rozvoju opravárenského závodu, a to o kapacitu opráv a prehliadok motorov Pratt & Whittney F100-PW-200, ktoré poháňajú stroje F-16. Ďalšou súčasťou komplexu v Kamra je opravárenský závod F-6. Prevádzku začal v roku 1980.
Jeho primárnou úlohou boli
generálne opravy lietadiel Shenjang F-6 a ich systémov (motory lietadiel generálkoval opravárenský závod na základni Faisal pri Karachi). Neskôr závod začal s generálnymi opravami stíhacích A-5G, ako aj cvičných FT-5. Koncom deväťdesiatych rokov sa potom jeho kapacita rozšírila aj na opravy lietadiel F-7P a dvojmiestnych FT-7P. V súčasnosti, po vyradení F-6 zo služby, sa závod plne koncentruje na stroje typu F/FT-7P a F/FT-7PG. Okrem generálnych opráv týchto lietadiel od roku 1992 robí aj ich modernizácie. Letecký výrobný závod Kamra zabezpečuje licenčnú výrobu lietadiel SAAB Safari / Supporter v dvoj- a trojmiestnejverzii pod pakistanským označením MFI-17 Mushshak. Výroba prvých 90 objednaných strojov sa začala v roku 1976 s častí dodaných zo Švédska. Začiatkom roku 1988 bolo v činnej službe okolo 150 lietadiel tohto typu vo vzdušných aj pozemných silách Pakistanu.
V roku 1986 sa začala výroba MFI-17 so silnejšou verziou motora Teledyne Continental TIO-360-MB s výkonom 156,6 kW (210 hp). Do roku 1988 sa prestavala viacero strojov a napokon bolo vyrobených 100 nových lietadiel. V súčasnosti prebieha výroba výrazne modernizovanej
verzie lietadla MFI-395 Super Mushshak, ktorú poháňa ešte silnejší motor ITextron Lycoming IO-540-V4A5 s výkonom 195kW (260ks) strojiistou vrtuľou. Závod na avioniku a radary v Kamra začal pracovať v roku 1987. Opravuje a udržuje v prevádzke radary typu MPOR-45 E a generátory Caterpillar / Siemens. Spolupracuje aj pri výmene a údržbe palubných radarov lietadiel. Okrem toho montuje na všetky stroje nové výmetnice klamných cieľov a priamo v Kamra vyrábané nové systémy varovania pred ožiarením rádiolokátorom BM/KJ8602 čínskeho pôvodu.


Zdroje
Bishop Ch.: The aerospace encyclopedia of Air Warfare. Aerospace Publishing, London 1997.
Donald D, Lake J.: Encyclopedia of World Military Aircraft. Aerospace Publishing, London 1996.
Lateef S.: JF-17 Thunder - Pakistans Spirit. Air Forces Monthly 07/2004.
Warnes A.: Pakistan 's vision. Air Forces Monthly 07/2004.
Willis D.: World Air Forces. Aerospace Publishing, London 1999.
Air Forces Of The World (2002, 2003, 2004).

The World Defence Almanac 1998-1999 Monch Publishing Group, Bonn 1999.
The World Defence Almanac 1999-2000 Monch Publishing Group, Bonn 2000.
The World Defence Almanac 2000-2001 Monch Publishing Group, Bonn 2001.
The World Defence Almanac 2001-2002 Monch Publishing Group, Bonn 2002.
Psyche Of The Pakistan Air Force (1992).
History Of The Pakistan Air Force (1998).
Air Warriors Of Pakistan
Jane's AII The World's Aircraft (2000-2001).